ఉగాది శుభాకాంక్షలు

April 3, 2011

ఉగాది

Please open the link

Advertisements

వేటూరి వారి రసాలు- 1

December 30, 2010

అక్షరాల తో ఆడుకోనే అట లో వేటూరి మనకు మిగిల్చిన అద్భుతం.

___________________________________

దొరల నీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం,  మగ దొరల దీ  లొకం

కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం
కన్నె పడుచు లా శొకం.

నాల్గు దిక్కుల నడుమ పుట్టి నలిగి పోయే జగతి లో 
నాల్గు దిక్కుల నడుమ పుట్టి నలిగి పోయే జగతి లో
నాలుగు పాదల ధర్మం నడవలేని ప్రగతిలో
నాలుగు స్తంబాల ఆట ఆడ బ్రతుకు తెలుసుకొ

దొరల నీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం మగ దొరల దీ  లొకం

కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం
కన్నె పడుచు లా శొకం.

వెన్నెలే కరువైన నాడు కంటి నిండా చుక్కలే                                           
వెన్నెలే కరువైన నాడు కంటి నిండా చుక్కలే
కన్నె గానే తల్లి వైతే కంటి నిండా చుక్కలే
నాల్గు ముగముల బ్రహ్మ రాసిన కర్మ నీకిది తెలుసుకొ

దొరలనీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం మగ దొరల దీ  లొకం

కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం
కన్నె పడుచు లా శొకం.

కలవని తీరాల నడుమ  గంగ లాగ కదిలి పో
కలవని తీరాల నడుమ  గంగ లాగ కదిలి పో
అమ్మగా ఒక జన్మనిచ్చి అవని నీవై మిగిలిపో
నాలుగు వేదాల సారం అనుభవం లో తెలుసుకో

దొరల నీకు కనుల నీరు
దొరల దీ లొకం మగ దొరల దీ  లొకం
కనులలోనే దాచుకోవే కడలి లా శొకం

మరచి పోయిన ఙ్ఞాపకం

June 30, 2010

అనుభవాల పేటిక లోంచి 
ఒక ఙ్ఞాపకం లేచివచ్చి అంది కదా!!

ఎలాంటి వాడివి నువ్వు,
నన్నే మరిచి పోయావు,

పచ్చని పచ్చిక పై నడచి వచ్చిన అనుభూతిని,
ఉదయాన్నే లేత పచ్చిక పై మంచు బిందులవులతొ కలసి మాట్లాడిన మాటలను
ఎగిరి పడే తూనీగలతో కలసి ఎగిరి పడె మనసును మరచి పోయావు

అవునులే, నవీన జీవన సమరం లో 
విజయ పోరాటానికి తప్ప అనుభూతులకు చోటు లేదు
ఈ ఇమైల్-ఇంటర్‌నెట్ కాలం లో అనుభవాలు నెమరువేసుకొనే టైమే లేదు.

కాని, ఒక నిదురాని రాత్రి 
మనసు పుస్తకాల దొంతరల లోంచి లేచి వచ్చి
ఙ్ఞాపకాలను చిలకరించి, వేగుతున్న మనసును లాలించి నిదురపుచ్చి
తెల్లవారేసరికి వేయి వసంతాల వెలుగునిచ్చింది.

                                                                -కాముధ

ఎయ్‌ రా జొకులైరా

June 16, 2010

ఆష్ట చెమ్మ ఆట

May 29, 2010

  

శశిరేఖా పరిణయం లో సిరివెన్నెల పాట

April 22, 2010

ఏదో ఒప్పుకోనంది నాప్రాణం
ఇది ఏదొ చెప్పనంటొంది నా మౌనం

ఉబికివస్తున్నా సంతొషం
అదిమి పెడుతొందే ఉక్రొషం
తన వెనుక నేను నా వెనుక తాను
ఎంత వరకీ గాలి పయనం
అడగదే ఉరికే ఈవేగం.

ఎదొ ఎదో ఏదో ఒప్పుకోనంది నాప్రాణం
ఇది ఏదొ చెప్పనంటొంది నా మౌనం

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా

చిలిపి కబురు ఏం విందో…
వయసు కేమి తెలిసిందో…

అదమరుపో ఆటవిడుపో
కోద్దిగా నిలబడి చూసా


ఆ క్షణం కంటే కుదరంది నాప్రాణం
కాదంటే ఏదురు తిరిగింది నాహృదయం

————————————————————-

ఈపాట గురించి కొంచం చెపుదామని రాసేను, కాని చెప్పడానికి ఆయన నాకు ఏం మిగల్చలేదు.  

కాముధ.

Landmark Forum

January 28, 2010

The way the Landmark Forum works.

 Anything you want for your Self and for Your Life is available out of your participation in the landmark forum.

 You can have any result for your self or for your life that you invent as possibility and in enroll others in your having gotten

 Enrolment is causing a new possibility to be present for another such that they are touched moved and inspired by that possibility.

 Results you get out of your participation in the landmark forum are a product of possibilities that YOU invent for YOURSELF AND enroll OTHERS in your having gotten.

———–xxx———-xxxxxx———xxxxxxxx———-xxxxx———-xxx——–

Transformation: The Genius of a new realm of Possibility.

In the landmark forum you will bring forth the presence of new Realm of possibility for your self and for your life.

Inside the new realm of possibility

 The constraints the past imposes on your view disappear. A new View of life Emerges.

 New possibilities for being call you powerfully into being.

 New openings for actions will call you powerfully into action.

 The experience of being alive transforms.

December 11, 2009

ఇంతకి తెలంగాణ వచ్చినట్టా లేనట్టా.

ఒకటి మాత్రం నిజం.
KCR దీక్ష దిగ్వ్యిజయం

Enjoy Challenges Together

March 30, 2009
While I was clearing the old papers in my house I have come across thorough the ECT training file which we have carried out during June-99, almost 10 years ago. I have kept that file a side and cleared all the other papers. When I have opened that file after a while, lots of memories have surrounded me at once. To my surprise all of these memories are still fresh as if we have experienced this in the last few days.

I have remembered the beach cricket we have played on the arrival day. I have remembered Ullas explaining the rules of the training. I have remembered the Uduppa lighting the lamp and asking us the importance of lighting the lamp before starting of any training program. I have remembered the Khajana ki khoj we have filled as our values which will transform as Vision.

I have remembered the eggs can fly game we had played, I remembered the Blind fold we had played with our team mates. I have remembered Rakesh Sarin telling the perception and ways of changing it. I also remembered him telling how different people have different perceptions for the same act. I have remembered Bala telling us the Commitment and its importance. I have remembered the 5 minute play we have played and me playing as engine.

I have remembered each and every incident we had come across. But I wonder why these memories are still very fresh. We have gone though the various training programs in these 10 years. We do remember these trainings but not fresh as this.

Because this training was designed to encounter the day to day life, both in personal as well as official. We must be using these techniques every day. Naturally these memories will be fresh as we remember some part it every day.

This is a very nice training program and I see a lots of difference in myself. I sincerely Thank Wartsila management for designing such a great training program.

Eye donation camp on 15-03-09

March 30, 2009

We all know that eye is one of the most important organ in the body. There are millions of people in India are suffering from corneal blindness and waiting for the cornea donors. At the same time there are thousands of people die every day with good cornea, and due to lack of awareness and ignorance and even superstions, none of these corneas reach the needy people.

Firstly I have decided to donate my eyes on the eve of the new year 2009. I have contacted Dr. Agarwal eye hospital for this. While discussing with the hospital manager he had informed me the above. I thought that donating my own eyes will be of less importance if I could make at least another 10 people to motivate to donate their eyes.

I have discussed the same thing with the hospital management. Surprisingly they had come up with great support of free eye check up. Now I need some place to carry out this activity. Immediately I had approached our dealer M/s. Four stroke for using their office premises for this Camp. Then I was stuck up the expenses required for the camp towards tent, chairs, water, tea, coffee, biscuits and lunch for the doctors and other volunteers. I have decided to raise donations form the individuals for this.

Every body I have approached responded positively and donated liberally. Then I was with some excess money. It lead me to another thought. I have decided to sponsor spectacles for the poor people.

On the day of the camping the mood was total offbeat. People from our dealers employees with families, our Cummins entity employees with families, our customers and many more invited people had participated and made the camp a successful.

Mr. K Krishna kumar and Chandrasekhar of Four Stroke had worked as volunteers and made this camp a great success. Totally 50 people had donated their eyes. 60 people had got checked up their eyes. We have donated spectacles for 8 poor people.

I Thank every body who has worked, donated, and even visited this camp.

Cick this link to view the Photos of this camp.