అవినీతి సమాజ ప్రక్షాళన

మన ప్రస్తుత సమాజం లొ మాటకోసం కోటను వదులుకోనే రాముడి స్థాయి నుంచి, నోటుకోసం మాట మార్చే స్తాయి కి దిగజారిపోయింది.

తప్పు చేయడం తప్పు అనే స్థాయినుంచి, తప్పుచేయడం తప్పుకాదనే స్తితికి దిగజారి, ఇంకా కిందకి, తప్పు చేయడమే ఒప్పు అనే అనాగరిక వ్యవస్త గామారీ, తప్పు చేయనివాడు తెలివి హీనుడిగా పరిగణించే దుస్తితికి వచ్చాము. నిజం చెప్పడం నేరంగాను, అపద్ధం చెప్పడం అధికారం గాను భావిస్తున్నాం

యధా రాజ తధా ప్రజా!!. అవినీతి, అధర్మం మీద స్త్తాయిలొ మొదలై, మధ్యా స్త్తాయికి ప్రాకి, కింద స్తాయి వరకు వ్యాపించి కూకటి వేళ్ళలొ పాతుకు పోయింది. ఈ పద్ధతి మరింత గా కొనసాగితే సామాన్య మనవుడు బ్రతుకలేడు. ఎవరి వృత్తి వాళ్లు చేసుకొని ఆ సంపాదనతో బ్రతకలేం. బలం అధికారం ఉన్నవాడిదే రాజ్యం అయి ,నడిరోడ్డు మీద దోపిడీలు, ఇంటికి వచ్చి మనకు అయుధం చూపించి మానభంగాలు సామాన్యంగా మారి పోతాయి. సామన్య మానవ జీవితం ధుర్భరం అయిపోయి నేరాలు మానవ జీవితం లొ న్రిత్య కృత్యం అయిపోయి నేరాలు చేయని వాడిని బలహీనుడిగా, అయోగ్యుడిగా జమకడతారు.

ఈ అవినీతి అధర్మం పేరుకోని కేన్సర్ లా మన సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. కేన్సర్ కి మందు వెన్న పూత కాదు కేన్సర్ కి కెమో థెరపి జరిగి తీరాలి. కెమోథెరపి జరిగితే జుత్తు ఊడి పోతుంది, శరీరం బలహీనమైపోతుంది, త్వరగా అలిసిపోతారు అందువల్ల కెమోథెరపి చెయ్యద్దు అనే కేన్సర్ మూలకణాల మాటలు లక్ష్య పెట్టకుండా చికిత్స జరిపించాలి.

గత పది రొజులగా మనం చూస్తున్నాం, చిన్నా పెద్ద అవినీతి చేసి సంపాదించనవాళ్ళందరు బాధ పడుతున్నారు. దాని వలన కొంతమంది మనలాంటి సామన్య ప్రజలకి కొంత అవస్త తప్పలేదు. అయినా దీనిని మనం చికిత్సలో భాగంగా గమనించాలి. అయినా ఇది కెమో థెరపి లో మొదటి డోస్ మాత్రమే.

ధర్మసంస్తాపన జరగాలి అంటే భగవద్గీత ఉపదేసిస్తే చాలదు. గీతోపదేశం అర్జునిడికే జరగింది ధుర్యోధనుడికి మిగిలింది నికృష్ఠమైన చావే. అవినీతి అధర్మ పరులకి మిగిలేది ………………………

కాముధ – కాకర మురళీధర్

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: