బాహుబలి అఖండ విజయానికి కారణాలు.

ఈ మధ్య తెలుగు వెబ్ మీడియా లో బాహుబలి బాగులేదన్నవాడు మేధావి గాను, బాగుందన్నవాడు ఉత్తమాభి రుచి లేని వాడుగాను పరిగిణిస్తున్నారు. బాగులేదన్నవారు కూడా ఎందుకు బాగులేదంటే, ఇది గుణసుందరి సుగుణసుందరి కథలలా లేదు, మాయాబజార్ మంగమ్మశపధం లా లేదన్నవాడేతప్ప ఎందుకు బాగాలేదో సమగ్రంగా విశ్లేషించిన వారు లేరు.

ఈ సినిమా అఖండ విజయనికి కారణాలుగా, మార్కెటింగ్, కులాభిమానం, ఇంకా వేరే రాజకీయాల్ని సాకులుగా చూపిస్తున్నారు.

ఒకవిషయం మాత్రం మరిచిపోయెరు. సినిమా విజయానికారణం ప్రేక్షకుల ఆదరణ. ఈ సినిమాప్రేక్షకులకు ఎందుకు నచ్చిందో ఒక్కడు కూడా రాయలేదు. నచ్చిందన్న ప్రతివాడిని ఒక వెర్రి వెధవని చూసినట్లు చూస్తున్నారు.

బాహుబలి అఖండ విజయానికి కారణాలు.

1) తమకు తెలిసిన పరిచియమైన కథ దానికి తగ్గ విభిన్నమైన కథనం.

2) మొదట్లోనే అద్భుతమైన హీరో ఎలివేషన్.

3) సీన్‌కి సీన్‌కి లింకింగ్.

4) కంటిన్యుగా ఎమోషన్స్ కేరి అవ్వడం.

5) యుధ్ధం సంఘటన. అక్కడ కెమేరా ముందే మాత్రమే యుధ్ధం జరుగుతునట్లు ఎవరికి అనుమానం రాలేదు. ఒక క్రికెట్ మాచ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ జరుగుంటే చూసినట్లు, అక్కడ ఒక యుధ్ధం లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసినట్లు చూపించారు.

6) విగ్రహస్తాపన సమయంలో బాహుబలి జయజయ ధ్వానాలు.

ఇంకా మరెన్నో….

ఈ విమర్శకులందరికి తెలిసిన మరోక విషయం. Reason stops the moment Drama starts. రాజమౌళి Drama ఎక్కడమొదలు పెట్టెడో అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు ఫీల్ అయ్యేరు. విమర్శకులు ఫీల్ అవలేదు. Sometimes Ignorance is Bliss.

Advertisements

One Response to “బాహుబలి అఖండ విజయానికి కారణాలు.”

  1. Gopinath Says:

    Good review. Reasons for grand success are correct!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: