వైశాఖం

వైశాఖం అంటే,
మల్లె పూలు – మావిడి పళ్ళు
ఎండలు – పెళ్ళిళ్ళు
సెలవులు – సరదాలు

కొత్త దంపతుల ప్రణయాలు
పరీక్షా ఫలితాల సందళ్లు
రిజర్వేషన్ దొరకని ప్రయాణాలు

ఇంకా

ఉక్కపోతలు – కొబ్బరినీళ్ళు
సరదాల సాయంత్రాలు – నిద్ర పట్టని రాత్రుళ్ళు

రేపటినించే వైశాఖం ప్రారంభం

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: