మరచి పోయిన ఙ్ఞాపకం

అనుభవాల పేటిక లోంచి 
ఒక ఙ్ఞాపకం లేచివచ్చి అంది కదా!!

ఎలాంటి వాడివి నువ్వు,
నన్నే మరిచి పోయావు,

పచ్చని పచ్చిక పై నడచి వచ్చిన అనుభూతిని,
ఉదయాన్నే లేత పచ్చిక పై మంచు బిందులవులతొ కలసి మాట్లాడిన మాటలను
ఎగిరి పడే తూనీగలతో కలసి ఎగిరి పడె మనసును మరచి పోయావు

అవునులే, నవీన జీవన సమరం లో 
విజయ పోరాటానికి తప్ప అనుభూతులకు చోటు లేదు
ఈ ఇమైల్-ఇంటర్‌నెట్ కాలం లో అనుభవాలు నెమరువేసుకొనే టైమే లేదు.

కాని, ఒక నిదురాని రాత్రి 
మనసు పుస్తకాల దొంతరల లోంచి లేచి వచ్చి
ఙ్ఞాపకాలను చిలకరించి, వేగుతున్న మనసును లాలించి నిదురపుచ్చి
తెల్లవారేసరికి వేయి వసంతాల వెలుగునిచ్చింది.

                                                                -కాముధ

Advertisements

4 Responses to “మరచి పోయిన ఙ్ఞాపకం”

 1. hanu Says:

  bagumdi anDi.

 2. రసజ్ఞ Says:

  అవునులే, నవీన జీవన సమరం లో
  విజయ పోరాటానికి తప్ప అనుభూతులకు చోటు లేదు
  ఈ ఇమైల్-ఇంటర్‌నెట్ కాలం లో అనుభవాలు నెమరువేసుకొనే టైమే లేదు.లెస్స పలికితిరి! చాలా చక్కగా చెప్పారండీ!

 3. jyothirmayi Says:

  నిదురలేని రాత్రి జ్ఞాపకాల అలలు కదిలే తరుణం. బాగా చెప్పారు..

 4. kamudha Says:

  This has an inner meaning. When you are going great, never get stopped.
  When you are get stucked, look back, you will have a solution from your failures or form your expereinces.

  Kamudha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: