నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

January 2, 2019

కం!!.
నళినీ జాలిత జలకణ
ములు నీటి బుడగలు కష్టములు క్షణికములౌ
యలిమేలు పతి నొసంగు మ
నలకు సకల శుభములనుదినము సత్యముగన్

కాముధ – కాకర మురళీధర్

Advertisements

కలియుగ దైవము

December 29, 2018

కం!!.

నిలువున దోపిడి కోరును
కొలువున సిరిగల గిరిపతి కోర్కెలు దీర్చున్
కొలిచిన భక్తుల కొంగున
కలిగే బంగారము కనికరమే జూపున్

శ్రీక్రిష్ణలీలలు

December 26, 2018

అల్లరి పిల్లడు చోరుడు
కల్లలు జెప్పును, యువతుల కలవర బెట్టున్
చెల్లని కాణికి తక్కువ
తెల్లగలేని యితడేమి దేవుడు జెప్పున్

– కాముధ  – కాకరమురళీధర్

అల్లరి చేస్తాడు, దొంగతనం చెస్తాడు, అపధ్దాలు చెప్తాడు, ఆడపిల్లలను అల్లరి పెడతాడు, ఏపని చెయ్యడు, చిల్లు కాణి విలువ చెయ్యడు, కనీసం తెల్లగా అందంగా ఉండడు ఇతడు దేవుడు అని ఎలా చెప్పను. ఇది భాహ్య అర్ధం.

అంతరార్ధం.

అల్లరి పిల్లడు – దామోదరుడు – కృష్ణుడు అల్లరి చెస్తే యశొద రొటికి కట్టేసి నపుడు రొటితొ సహా పాకి మద్ది చెట్లను కూల్చి యక్షుల శాప విమోచనం.
చోరుడు – వెన్నను దొంగిలించి స్నేహితులకు పంచి. త్వరగా పాడైపోయె పధార్ధాలను మనం దాచుకోవడం  తప్పు. నలుగురికి పంచాలి అని సూచన. త్వరగా పాడైపోయె పదార్ధలలో ధనం దేహం కూడా ఉన్నాయి.
కల్లలు జెప్పును:- మన్ను తినలేదని అపధ్ధం చెప్పి యశొదకి 14 భువన భాండాలు చూపించడం.
యువతుల కలవర బెట్టున్:- ఆడపిల్లలు బహిరంగంగా నగ్నంగా స్నానం చేయకుడదని చెప్పడం. ఈ చర్యలో అంతరార్ధం. ద్రౌపదీ మానసంరక్షణం చేసి, చీరలు దొంగిలించడమే కాదు చీరలు ఇచ్చేదికూడా నేనేనని చెప్పడం
చెల్లని కాణికి తక్కువ:- క్రిష్ణతులాభారం. ఎన్ని నగలు వేసినా తూగని వాడు. భక్తితొ వేసిన తులశీ దళానికే తేలి పోవడం. ఇంకా, ఏపని చెయ్యని వాడ్ని మనం చిల్లు కాణీకి కొరగాడు అని అంటాం.  భారత యుధ్ధం సమయంలొ నేను యుధ్ధం చెయ్యను కేవలం సలహా మాత్రమే ఇస్తాను అని చెప్పడం. సలహాలతోనె కౌరవులలో సగం సైన్యం ఉన్న పాండవులని గెలిపించడం.
తెల్లగలేని:- తెల్లగా ఉండేవాడు ఈశ్వరుడు. నల్లటి, మేఘవర్ణుడు విష్ణువు. స్వయంగా విష్ణుమూర్తి అవతారం.
ఏమి దేవుడు చెప్పున్:- ఇందులో మనం కష్టాలలొ ఉన్నప్పుడు దెవుడా నేనేం చెయాలో చెప్పు అన్నట్లు. భారత యుధ్ధసమయం లొ అర్జునుడు దిగులు పడటం విషాద యొగ సూచన, ఇంకా దేవుడు చెప్పున్ అంటే భగవద్గీత, అంటె అర్ధం భగవంతుడు చెప్పినది అని.(Voice of God).

పై పద్యంలొ వ్యాజస్తుతి అలంకారం తొ పాటు చివరన శ్లేషాలంకారం కూడా ఉంది.

 

ఏక పద్య రామాయణం

December 26, 2018

కం!!.
విలువలకు విలువల నొసగి
విలువిరిచి వనితను వలచి, పితృని యనుఙ్ఞన్
యిలు విడచి వనములచని, క
డలిన నడిచి పదితలలు పడనరికె ముదమున్

– కాముధ – కాకర మురళీధర్

ఇది సర్వ లఘు కందం.

శబరిమలారోహణ

November 9, 2018
ఆ.వె..!!
రాళ్ళ ముళ్ళ పదును కాళ్లను బాధించ
గ శిరమునిరుముడి బిగవునశబరి
గిరులనెక్కుటనతి క్లిష్టము, స్వామియే
శరణమన్న శరణ జపమె శరణు.

పంబా స్నానం

November 5, 2018

కం..!!
గుంపుగ చెప్పుచు శరణము
నింపుగ నిరుముడులు కట్టి నేరుగజేరన్
ఒంపుగ పారెడు పంబన్
ముంపుగ స్నానమున నడుగు ముందటి కర్మల్

నెనురాసిన మొట్టమొదటి పద్యం

November 3, 2018

సీ.!!
శ్రీహరిహర సుతాశ్రితజన రక్షక
స్వామియే శరణము స్వామి శరణు
మండల దీక్షకు మాల ధరించితి
స్వామియే శరణము స్వామి శరణు
కట్టితి నల్లని బట్టలు నిష్టగా
స్వామియే శరణము స్వామి శరణు
ధర్మమాచరణకు ధార్మిక మార్గము
స్వామియే శరణము స్వామి శరణు

తె.గీ.!!
నియమితాహారము కటిక నేలపై ని
దురయు చన్నీటి స్నానము దురిత బ్రహ్మ
చర్యమును కఠిన నియమాచరితమై అ
రివరుసల పై విజయముగూర్చి భవ హరము

నాకింకా ఙ్ఞాపకమే

September 2, 2018

వేలు పట్టుకొని నడిపిస్తూ విజయనగరం లొ వింతలు విడ్డూరాలు వివరించనవైనం.
మూడవతరగతిలో పేరున్న నన్ను, వీడు మాపెద్దబ్బాయి అని స్కూళ్ళ ఇనస్పెక్టర్కి చూపిస్తూ
ఐదవతరగతి ప్రశ్నలకి అలవోకగా జవాబులు చెప్తాడని పరిచయం చేసిన క్షణం
తనతోటి ఉపాధ్యాయులతొ, వీడిని ఎలగైనా ఇంజనీర్ చేయాలని తపనని బయల్పరిచిన సమయం
నేను ఇంటర్ పాసైనప్పుడు నాకంటె ఎక్కువగా ఆనందించిన వివరం

నాకింకా ఙ్ఞాపకమే
నాకు ఒంట్లో బాగలేనాప్పుడు దగ్గర కూచోబెట్టుకొని కధలు చెప్పడం
నా జీవితం ఎదురైన ప్రతీ కష్టానికి తన భుజం ఎదురొడ్ది కాపాడడం
నా ఎదుగుదలలే తన ఎదుగుదలగా ఆస్వాదించడం
నా ఆనందాలే తన ఆనందాలు గా మార్చుకోవడం

నాకింకా ఙ్ఞాపకమే

నాన్నగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలతో

 

అపజయాన్ని నేను

May 20, 2018

అపజయాన్ని నేను
అవహేళనని, అవమానాన్ని నాతో తీసుకొస్తాను
అధైర్యం, నిస్సహాయత నా వెన్నoటే ఉంటాయి
నిరాశ, నిశ్పృహ నాతొ తొడుగా వస్తాయి.

అపజయాన్ని నేను
అందరూ నేంటే భయపడతారు
అందరూ నానుంచి దూరంగా ఉండాలనుకొంటారు
అందరూ నన్ను చూసి అసహ్యించుకుంటారు

అపజయాన్ని నేను
నాతో ఆడుకొనేవారికి
వారికి తెలియని నిద్రాణమైన శక్తులను వెలికి తీసి
కొత్త ఊపిరి నింపి, వారినే వారికి కొత్తగా పరిచియం చేసి
గెలుపు విలువను తెలియజెప్పి
విజయం వాకిట్లో సగర్వoగా నిలబెడతాను.

అపజయాన్ని నేను

కాముధ – కాకర మురళీధర్

బండన భీముడు

April 26, 2018

భండనభీముఁ డార్తజనబాంధవుఁ డుజ్జ్వలబాణతూణ కో
దండకలాప్రచండ భుజతాండవకీర్తికి రామమూర్తికిన్
రెండవసాటిదైవమిఁక లేఁడనుచున్‌ గడగట్టి భేరికా
డాండ డడాండడాండ నినదంబు లజాండము నిండ మత్తవే
దండము నెక్కిచాటెదను దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!
ఈ పద్యం రామదాసు గా ప్రసిధ్ధి చెందియన కంచెర్ల గొపన్న రాసిన దాశరధీ శతకం లోనిది.

అర్ధం:- యుద్ధం చెయ్యడం లో ప్రసిద్ధి గాంచిన వాడు, భక్తజన భాందవుడు, కోదండం తొ ఉజ్వల భాణతూణీరాలు వేయ గల భుజ బలసంపదగల రాముడి ని మించిన వేరే దేవుడు లేడని ఢం ఢఢం ఢం ఢం ఆని ఢంకా భజాయించి భుమండలమంతా వినబడేలా మదించిన ఏనుగు మీదకెక్కి చాటుతాను అని అర్ధం.
ఈ పద్యం ఉత్పలమాల అయినప్పటికీ 5 పాదాలుండటం వలన ఉత్పలమాలిక అయింది. దాశరధీ శతకం లో ఇలాంటి ఐదేసి పాదాలు పద్యాలు ఇంకా 5 ఉన్నాయి. ఈ పద్యం లో రాముడి లాంటి రెండొ దెవుడు లేడు అంటే అంటే శివుడో, వినాయకుడొకాదు. అది తెలుసుకోవాలంటే ఆనాటి సామాజిక రాజకీయ పరిస్తితులు తెలుసుకోవాలి.

మహామ్మదీయులు భారతదేశం లొ ప్రవేశించి వేల దేవాలయాలు నాశనం చేసారు. విగ్రహాలను ధ్వంస్వం చేసి అపవిత్రం చేసి పనికి రాకుండా చేసారు. చివరకి శ్రీరంగం లోని విగ్రహాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం తిరుపతికి తీసుకొని వెళ్ళారు. 7000 వేల ఏళ్ళ చరిత్ర గల శ్రీకూర్మం కోవెలను కాపాడడం కొసం దాని మీద మట్టి దిబ్బలుపోసి 200 ఏళ్ళు ఉంచేశారు. ఇవి కొన్ని మాత్రమే, పూర్తిగా ధ్వంస్వం అయిపొయిన ఆలయాలు మరెన్నో.

సనాతన ధర్మానికి మూలాలు దెవాలయాలు. మన సనాతన ధర్మం వేల ఏళ్ళగా నిత్యనూతనం గా నిలబడటాని కారణం, వేదాలు వెద విద్య నశించకుండా ఉండటానికి కారణం దేవాలయాలు. అటువంటి దేవాలయల మీద మన సంస్కృతి మీద దాడిజరిగింది. దక్షిణాదిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తరువాత పెద్ద ఆలయాలు కట్టించె రాజులు కరువైనారు. ఉన్నవాళ్ళు వారి రాజ్యం కాపాడుకొవడం కోసం మహమ్మదీయులకి వశమై పోవడమో లేక వారి చేతులో ఓడిపొవడమో జరిగేది. హిందువులమీద జరగరాని అక్రుత్యాలన్ని జరిగేవి. బెదిరించి, బలవంతంగా మతమార్పుడులు బహిరంగంగా జరిగేవి.

మరోపకా ఈస్టిండియా కంపెని కాలూనుతున్న రొజులు. సామ దాన ఉపాయలతొ కిరస్తాన మత మార్పిళ్ళు జరుగుతుండేవి.

ఆటువంటి కాలం లో మన సనాతన ధర్మన్ని నిలబెట్టడానికి నైజాం కాలం లొ గొపన్న కట్టించిన ఆలయం భద్రాచల రామాలయం. దీనికిగాను ఆయనకి కారాగార శిక్ష వేసారు. చియవరకు రాముడే దిగివచ్చి అయనను విడిపించాడు. ఆయన రాసిన కీర్తనలు అమృత తుల్యాలు. తరతరాలుగా పాడుతునే ఉన్నారు.

సాహితీ రాజ్యానికి రాజు, సంగీత రాజ్యానికి రారాజు, భక్తి సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి, విపత్క పరిస్తితులలొ సనాతన భారతీయ ధర్మాని నిలబెట్టిన మరో మహా మనీషి కంచెర్ల గొపరాజు.

కాముధ – కాకర మురళీధర్